baner4.jpg

e-mail: komunikacja@powiat.malbork.pl

telefony w Czytaj więcej

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów; wydawaniem , zatrzymywaniem, cofaniem uprawnień do kierowania; wydawaniem, zmianą lub cofnięciem licencji w krajowym transporcie drogowym; wydawaniem, zmianą lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy i mieszczący się w granicach powiatu; zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz opiniowaniem wniosków dotyczących dróg publicznych.

Struktura organizacyjna wydziału:

Roman Procyk - Dyrektor Wydziału
tel. 55 646 0 430
e-mail: komunikacja@powiat.malbork.pl

Rejestracja pojazdów:
 
tel. 55 646 0 428
 
tel. 55 646 0 424
 
tel. 55 646 0 432

Zgłoszenie zbycia pojazdów i odbiór zatrzymanych dowodów rejestracyjnych:
 
tel. 55 646 0 431

Wydawanie praw jazdy:
 
tel. 55 646 0 433

Licencje, transport, OSK, SKP:
  tel. 55 646 0 415

Istnieje możliwość rezerwacji kolejki drogą internetową, na stronie www.powiat.malbork.pl w zakładce: E-urząd z prawej -> System rezerwacji kolejki do Wydziału Komunikacji.

akis

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62