baner22.jpg

W dniu 27.06.2017 r. powiatowa komisja powołana Zarządzeniem Nr 27/2017 Starosty Powiatu Malborskiego, w której skład weszli: przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku – Oddział w Starym Polu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku dokonali oceny „Zagród” oraz „Wsi” zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”.

Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie, a partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe.

Cele konkursu:

 • ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi,
 • poprawa jakości życia na wsi,
 • podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich,
 • aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
 • identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Zagroda” (w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, w tym gospodarstwa rolne agroturystyczne) oraz „Wieś” (w konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy oraz laureaci I miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10 edycji Konkursu). Do etapu powiatowego 4 gminy zgłosiły 4 „Zagrody” i 3 „Wsie”.

W kategorii „Zagroda” oceniono 4 posesje:

 1. Pani Aleksandra Reksa – Kamionka, gmina Malbork;
 2. Pani Alicja Pawlak – ul. Mickiewicza, gmina Nowy Staw;
 3. Państwo Mirosława i Marian Górniak – Królewo, gmina Stare Pole;
 4. Pani Irena i Józef Topór – Bystrze, gmina Miłoradz.

W kategorii „Wieś” oceniono 4 wsie:

 1. Wieś Lasowice Wielkie – Sołtys Pan Bartłomiej Zalewski, 82-200 Malbork;
 2. Wieś Myszewo – Sołtys Pan Grzegorz Parafiniuk, 82-230 Nowy Staw;
 3. Wieś Królewo – Sołtys Pani Anna Górniak, 82-220 Stare Pole.

Do szczebla wojewódzkiego wytypowano:

w kategorii „Zagroda”

Zagrodę Pani Alicji Pawlak, ul. Mickiewicza, gmina Nowy Staw

w kategorii „Wieś”

Wieś Lasowice Wielkie, Sołtys Pan Bartłomiej Zalewski, gmina Malbork

Komisja wojewódzka na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2017 r., podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017” oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31.10.2017 r.

 

OPRACOWANIE: WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62