baner24.jpg

Z inicjatywy Pana Mirosława Czapli - Starosty Powiatu Malborskiego oraz Pana Arkadiusza Mroczkowskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Malborka odbyło się 19 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Malborku spotkanie przedstawiające założenia i podstawy prawne dla utworzenia Klastra Energetycznego MALBORK – ŻUŁAWY oraz podpisanie Listu Intencyjnego w tej sprawie. 

Na czwartkowe spotkanie zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele gmin z terenu powiatu malborskiego, członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu zajmującej się m.in. zagadnieniami środowiskowymi, przedstawiciele Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Nadwiślańskiego Klastra Energii Odnawialnej, Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią, Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Centrum Badań Energii Odnawialnej, przedstawiciel Parku Wiatrowego Nowy Staw, Ośrodka Hodowli Zarodowej Gajewo Sp. z o.o., do którego należy biogazownia w Tragaminie, PPHU IN-TECH (mała elektrownia wodna) oraz przedstawiciele służb na terenie powiatu.

Pan Mirosław Czapla przedstawił plan oraz główny cel spotkania jakim były założenia i podstawy prawne dla utworzenia Klastra Energetycznego MALBORK – ŻUŁAWY jak też podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie jego utworzenia.

Po wprowadzeniu oddał głos Panu Janowi Barcewiczowi - Prezesowi Zarządu Polska Energia
Sp. z o.o., który przedstawił idee powstawania klastrów energii i ich funkcjonowanie w nowym systemie prawnym.

Przypomniał on, że nie jest to nowa, a dobrze znana już idea związana z energetyką. Wynika z unijnej dyrektywy powstawania społeczeństw energetycznych rozumiejących tą problematykę i mających prawo decydować o tym, co się dzieje na danym terenie. Obecnie jest 115 klastrów, a tylko 33 otrzymały certyfikaty Ministerstwa Energi - Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. W myśl przepisów - Klaster jest porozumieniem, w którego skład mogą wejść osoby fizyczne i prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Celem jego utworzenia jest nawiązanie współpracy dla stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju regionu w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii rozporoszonej w oparciu o rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej, cieplnej i gazowej, a także elektromobilności.

Po wystąpieniu Prezesa Zarządu Polska Energia Sp. z o.o. odbyła się dyskusja, po której Pan Zbigniew Kwiatkowski zapoznał uczestników spotkania z treścią Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia Klastra Energetycznego MALBORK – ŻUŁAWY oraz propozycją harmonogramu działań organizacyjnych związanych z utworzeniem klastra.

List Intencyjny w sprawie utworzenia KLASTRA ENERGETYCZNEGO MALBORK – ŻUŁAWY został podpisany łącznie przez 18 sygnatariuszy, w tym: Pana Mirosława Czaplę - Starostę Powiatu Malborskiego oraz Pana Waldemara Lamkowskiego - Wicestarostę, Pana Arkadiusza Mroczkowskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Malborka, prelegentów Pana Jana Barcewicza oraz Pana Zbigniewa Kwiatkowskiego, Arkadiusza Rakowskiego, Pana Marka Szczypiora - Wójta Gminy Stare Pole i jego Zastępcę Pana Jerzego Skoniecznego, Pana Wojciecha Łukasiewicza - Sekretarza Gminy Malbork, Pana Ryszarda Siekierskiego - Radnego Miasta Malborka, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Pana Mariusza Dzieciątek - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Pana Krzysztofa Stachewicza z PPHU IN-TECH, przedstawicieli OHZ Gajewo Sp. z o.o. Panów Krzysztofa Tomasik i Pana Andrzeja Pogańskiego oraz Panią Bogusławę Luterek - Sekretarza Powiatu, Pana Stanisława Chabel - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Panią Beatę Zakrzewską - Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa ze Starostwa Powiatowego w Malborku.

List Intencyjny został zdeponowany w siedzibie Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5.

Opracował: Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Malborku.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62