baner31.jpg

Wygrane projekty dla uczniów i nauczycieli ZSP nr 3

„Przyszli Eurofachowcy uczą się w Malborku„– tym projektem ZSP Nr 3 po raz kolejny udowadnia, że edukacja zawodowa na europejskim poziomie jest priorytetem placówki. Na realizację projektu na lata 2018-2020 dotyczącego 4-tygodniowych staży zawodowych dla uczniów we Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii szkoła pozyskała ponad 120 162 EUR. Środki na realizację projektu na zasadach programu Erasmus+ pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


45 uczniów, którzy rozpoczną naukę w drugich klasach kształcąc się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik logistyk oraz technik informatyk, będzie przygotowywało się do wyzwań zawodowych jakie czekają ich podczas wyjazdu na staż. Środki pochodzące z projektu pozwolą nie tylko kompleksowo przygotować uczniów pod względem językowym i kulturowym, ale zapewnią również zakwaterowanie, wyżywienie i transfery związane z wyjazdem i odbyciem staży w przedsiębiorstwach adekwatnych do jakościowych potrzeb projektu i kierunku kształcenia uczestników.
Europejskie doświadczenia, jakie niewątpliwie uczniowie zdobędą podczas stażu to duża szansa na rozwój zawodowy i ukierunkowanie swojej przyszłości, daje uczniom dużą przewagę na początku kariery zawodowej.
Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na wszechstronny rozwój kompetencji, w tym tak pożądanych przez współczesnych pracodawców kompetencji społecznych, językowych i interpersonalnych. Pozwoli zdobyć nowe kompetencje zawodowe przy wykorzystaniu umiejętności kluczowych, jakie uczniowie rozwijają podczas tradycyjnej edukacji szkolnej. Realizacja staży w innym kraju to duże przeżycie emocjonalne i szansa na podpatrzenie, w jakim kierunku zmierza rynek pracy w Europie. Uczniowie potrafią doskonale wykorzystać możliwości zawodowe jakie niesie ze sobą taki wyjazd, rozwijają zawodowe pasje, zgodnie z programem kształcenia, uzupełnią swoją wiedzę zawodową i uczą się ją wykorzystywać w praktyce.

Drugi z wygranych projektów - „Wyższe kompetencje nauczycieli to przyszły sukces zawodowy uczniów” – to projekt skierowany do nauczycieli ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, na który udało się placówce pozyskać 26.077 EUR. W ramach projektu na lata 2018-2020 11 nauczycieli placówki weźmie udział w profesjonalnych kursach: 6 nauczycieli będzie je realizowało w Europass Teacher Training Academy we Florencji we Włoszech, a 5 w Bell Educational Services w Cambridge w Wielkiej Brytanii.
Na podstawie wnikliwej analizy szkoła określiła braki i potrzeby, których zaspokojenie pozwoli poprawić jakość nauczania : podniesienie kompetencji metodycznych w zakresie kreatywnych metod nauczania języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych, motywowania uczniów do nauki, podnoszenia kompetencji społecznych młodzieży, nauczenia ich wspólnego działania oraz różnorodnych sposobów wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kompetencji językowych umożliwiających włączanie języka angielskiego w naukę przedmiotów zawodowych, czynny udział w projektach międzynarodowych i nawiązywanie kontaktów zagranicznych. Bardzo ważne również jest dla szkoły podnoszenie europejskiego wizerunku szkoły poprzez rozwijanie kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz poznawanie trendów na rynku europejskim w kształceniu zawodowym.
Od wielu lat szkoła stara się prowadzić zajęcia edukacyjne w sposób innowacyjny, z wykorzystaniem nowych technologii, stara się także pokazywać je naszym uczniom podczas zagranicznych mobilności, wizyt na targach branżowych czy podczas wyjazdów do wiodących pracodawców w regionie. Zdajemy sobie sprawę, że podstawą efektywnej edukacji jest nauczyciel, który powinien być dla ucznia świadomym przewodnikiem. Szkoła chce podążać za zmieniającymi się technologiami i oczekiwaniami przyszłych pracodawców, stąd tak istotne jest, aby przede wszystkim nauczyciele byli w stanie sprostać wyzwaniom edukacji jakie stawia przed nimi przyszłość.
Kadra szkoły chce wypracować nowe możliwości praktycznego zdobywania wiedzy przez naszych uczniów oraz mieć możliwość wymieniać się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów europejskich. Zaangażowanie nauczycieli w projekty edukacji realizowane w ramach mobilności zawodowej od lat pozwalają śledzić trendy w kształceniu zawodowym na rynkach europejskich i dostosowywać ofertę edukacyjną szkoły do tego co czeka nas w przyszłości.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62