baner1.jpg

Dnia 28 sierpnia br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Starosta Powiatu Malborskiego Pan Mirosław Czapla, Wicestarosta Powiatu Malborskiego Pan Waldemar Lamkowski oraz Członek Zarządu Powiatu Malborskiego Pan Piotr Szwedowski gościli na spotkaniu dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych.

 Podczas uroczystości zostały wręczone akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, które otrzymały Panie:

  1. Katarzyna Matejuk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
  2. Dagmara Piątkowska – Centrum Edukacji Zawodowej

Podczas uroczystości wręczono akty powierzenia stanowiska dyrektora dla następujących osób:
- Pani Małgorzata Bychawska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Pani Agnieszka Daniłów – Powiatowe Ognisko Plastyczne
- Pan Waldemar Kuliński – Centrum Edukacji Zawodowej
oraz powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Panu Dariuszowi Miąskowskiemu.

W gronie dyrektorów szkół i placówek oświatowych powitano również Panią Różę Banasik-Zarańską - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

Podczas uroczystości z rąk przedstawicieli władz powiatowych podziękowania otrzymał wieloletni Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Pan Adam Wilczyński.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62