baner8.jpg

PODSUMOWANIE KONKURSU

„PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2018”

8 października 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego etapu konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”. Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie, a partnerami urzędy gmin i starostwa powiatowe.

Pan Mirosław Czapla Starosta Malborski przywitał zaproszonych gości oraz pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu.

Ideą konkursu Piękna Wieś Pomorska jest poprawa wizerunku obszarów wiejskich, a także ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych. Ważna jest również aktywizacja społeczności lokalnych,
które wspólnie działają żeby uatrakcyjnić miejsce w którym żyją
.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Zagroda” (w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną) oraz „Wieś” (w konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy).

Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:

  • gminnym,
  • powiatowym,
  • wojewódzkim.

Gmina Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Stare Pole zgłosiły zwycięzców etapu gminnego konkursu do etapu powiatowego:

posesje zgłoszone w kategorii „Zagroda”:

-        Pani Alicja Cześnik z Kamienicy,

-        Pani Ewa Stefaniak z Myszewa,

-        Pani Alicja Goldfarb z Królewa.

wsie zgłoszone w kategorii „Wieś”:

-        Wieś Lasowice Wielkie - Sołtys Pan Bartłomiej Zalewski,

-        Wieś Pręgowo Żuławskie - Sołtys Pani Agnieszka Rafał,

-        Wieś Królewo - Sołtys Pani Anna Górniak.

W dniu 21.06.2018 r. powiatowa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 21/2018 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 18.06.2018 r., w której skład weszli: przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - Oddział w Starym Polu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku po dokonaniu oceny zagród oraz wsi zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego wytypowała do szczebla wojewódzkiego zwycięzców etapu powiatowego:

w kategorii „Zagroda”

Zagrodę Pani Ewy Stefaniak z Myszewa

Na zdjęciach: Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego oraz Pani Ewa Stefaniak – zwycięzca etapu powiatowego konkursu w kategorii „Zagroda”

w kategorii „Wieś”

Wieś Lasowice Wielkie, Sołtys Pan Bartłomiej Zalewski.

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego oraz Pan Bartłomiej Zalewski - sołtys wsi Lasowice Wielkie - zwycięzca etapu powiatowego konkursu w kategorii „Wieś”

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego, Pani Beata Zakrzewska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz Pan Bartłomiej Zalewski - sołtys wsi Lasowice Wielkie - zwycięzca etapu powiatowego konkursu w kategorii „Wieś”

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego, Pani Danuta Zalewska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w Malborku oraz Pan Bartłomiej Zalewski -
sołtys wsi Lasowice Wielkie - zwycięzca etapu powiatowego konkursu w kategorii „Wieś”

Wszyscy uczestnicy konkursu na etapie powiatowym zostali uhonorowani nagrodami.

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego, Pani Beata Zakrzewska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz Pani Alicja Cześnik

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego oraz Pani Alicja Goldfarb

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego oraz Pani Agnieszka Rafał

Podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w dniu
11 października 2018 r.

Wśród wyróżnionych w kategorii „Zagroda” znalazła się zagroda Pani Ewy Stefaniak z Myszewa, która otrzymała pamiątkowy puchar oraz nagrodę pieniężną.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i zapraszamy do dalszego udziału w konkursie.

  OPRACOWANIE: WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62