baner24.jpg

W dniu 19 grudnia 2018 roku Starosta Malborski Mirosław Czapla przyjął ślubowanie od Alicji Maziarz i Grzegorza Tanasowa, którzy zdali egzamin i uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

„Ślubuję rzetelnie pełnić swoja powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg” – zgodnie potwierdzili oboje w obecności członków Zarządu Powiatu i obecnych swoich dyrektorów szkół. Alicja Maziarz jest nauczycielką języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku. Grzegorz Tanasów jest wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Tadeusza Kościuszki w Malborku.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62