baner22.jpg

11 czerwca 2019 roku w malborskim starostwie podsumowania badania kompetencji uczniów klas pierwszych w zakresie języka polskiego i matematyki. W marcu br. ponad 550 uczniów malborskich liceów i techników pisało między innymi rozprawkę i rozwiązywało zadania o różnorodnym poziomie trudności. Pozwoliły one na określenie ich możliwości, poziomu wiedzy i umiejętności, aby podołać wymaganiom szkoły średniej. Raport otrzymała każda szkoła, w którym opisano wyniki badań każdego ucznia w kontekście danej klasy i typu szkoły. Raport wraz z rekomendacjami otrzymał także Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku.

Wyniki badań przedstawił zespół prof. zw. CHAT dr. hab. Marka Piotrowskiego – byłego dyrektora ORE i CKE Wicestaroście Malborskiemu Waldemarowi Lamkowskiemu i dyrektorom I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołów szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 i 4 - Hannie Lalak, Zbigniewowi Kowalskiemu, Janowi Stawickiemu i Pawłowi Rybakowi.

Dr hab. Magdalena Trysińska i dr hab. Krzysztof Kaszewski z Uniwersytetu Warszawskiego spotkali się z liderami zespołów nauczycieli języka polskiego liceów i techników omawiając problemy z jakimi musi się zmierzyć nie tylko młodzież, ale i nauczyciele. Doskonalenia wymaga umiejętność pisania i redagowania tekstów oraz praca z tekstem literackim. Trudniej jest w technikum, gdzie jest mniej lekcji polskiego, a uczniowie muszą przygotować się do matury na podobnym poziomie wymagań jak dla liceum. Z liderami zespołów matematyków prof. dr hab. Marek Piotrowski omówił stan realizacji podstawy programowej a wymaganiami matury z matematyki. Kompetencje matematyczne są zróżnicowane w każdym typie szkoły. Każda ze szkół ma określone problemy do rozwiązania i rozważenia co do metod pracy i sposobów wspomagania, aby właściwie przygotować proces wyrównywania szans. Geometria to obszar, który wymaga doskonalenia.

Wnioski i rekomendacje są ważnymi wskaźnikami planowania zadań w nowym roku szkolnym. Posłużą także do określenia strategii dla edukacji powiatu na najbliższe lata. Jak wynika z kontekstu badań ważnym ogniwem - w procesie poprawy efektów kształcenia, będzie współpraca z gminami powiatu na poziomie szkół podstawowych.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62