baner33.jpg

Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na szkolenie pn.: „Dotacje z trybu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zmiany druków ofert, umów i sprawozdań”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godzinie 15.30 w Starostwie Powiatowym w Malborku, pl. Słowiański 17 – Sala Konferencyjna I piętro.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62