baner17.jpg

  • Ustawa z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 z 2007r. poz. 331 z p. zm.)
  • Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 z 2001r. tekst jednolity poz. 1592 z p. zm.)
  • Statut Powiatu Malborskiego (Uchwała nr XVII/166/2007 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 grudnia 2007r.)

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62