baner41.jpg

Spis treści

 


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

 

 


REFERAT ORGANIZACJI, NADZORU I SPRAWO SPOŁECZNYCH

SPRAWY SPOŁECZNE

 

 

 


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 

 


WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

 

EWIDENCJA

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

PODGiK

ZUDP

 

 

 


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

 

 

PRAWO JAZDY

REJESTRACJA POJAZDÓW

TRANSPORT

 

 


WYDZIAŁ PROMOCJI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

 

 

 


WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

DOTACJA

KARTA ŁOWIECTWA PODWODNEGO

KARTA WĘDKARSKA

ZAŚWIADCZENIE

ZEZWOLENIA

ZGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62