baner42.jpg

Zgodnie z Wojewódzką Ewidencją Zabytków

podajemy do wiadomości listę zabytków z terenu naszego powiatu.

 

ARI Docs Viewer: 'https://powiat.malbork.pl/images/pliki/architektura/zabytki/Gmina Stare Pole - Wojewódzka Ewidencja Zabytków.xls' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

ARI Docs Viewer: 'https://powiat.malbork.pl/images/pliki/architektura/zabytki/Gmina Nowy Staw - Wojewódzka Ewidencja Zabytków.xls' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

ARI Docs Viewer: 'https://powiat.malbork.pl/images/pliki/architektura/zabytki/Gmina Lichnowy - Wojewódzka Ewidencja Zabytków.xls' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

ARI Docs Viewer: 'https://powiat.malbork.pl/images/pliki/architektura/zabytki/Gmina Miłoradz - Wojewódzka Ewidencja Zabytków.xls' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

ARI Docs Viewer: 'https://powiat.malbork.pl/images/pliki/architektura/zabytki/rejestr zabytków.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62