Konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020” przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką klastrów energii, a w szczególności przedstawicieli klastrów energii lub planujących stworzenie klastra.

Jego celem jest promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw wykorzystujących odnawialne źródła energii w formule klastra energii.

Prace zgłaszane na konkurs powinny spełniać następujące kryteria:

  1. przedstawiać projekty/inwestycje stanowiące elementy projektowanych/ planowanych/realizowanych w ramach klastrów energii;
  2. pokazywać wzajemne połączenia między poszczególnymi składnikami i uczestnikami klastra energii;
  3. uwzględniać pozytywny przekaz tematu;
  4. spełniać wymagania techniczne opisane w regulaminie konkursu.

Autorzy trzech najlepszych fotografii oraz dwóch wyróżnionych otrzymają statuetki, a ich fotografie zostaną zamieszczone w materiałach promujących ideę klastrów energii.

Prace można nadsyłać na adres: konkursfoto.energia@me.gov.pl do 19 czerwca 2017 r.

 

Załączniki:

Ładowanie ...

Ładowanie ...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62