baner20.jpg

Treść: Rezultaty projektów kwalifikacyjnych w obszarach biologii, chemii oraz kompetencji społecznych opracowywanych w ramach rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza – powiat malborski składać należy do 3 września br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku, ul. Kotarbińskiego 32.

Projekty składać należy zgodnie z zasadami podanymi pod adresem: http://ppp.malbork.pl/zdolni-z-pomorza-w-malborku/n,dokumenty-wymagane-w-procesie-rekrutacji

Więcej informacji pod numerem telefonu 55 646 04 48 w godzinach 7:30 – 15:30 lub u lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego - Pani Henryki Kropidłowskiej kontakt: 602 329 594.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62